Začelo se je leta 1800

Ob potoku Ozeljanšček je bilo kar 7 mlinov, od katerih je skoraj v celoti ohranjen le mlin v središču vasi (Ozeljan 51), ki je v lasti družine Humar. Mlin je bil od leta 1930 last Antona Poberaja iz Kromberka. Do leta 1935 se je žito mlelo še na mlinske kamne. Poleg mlinov je delovala tudi žaga venecijanka, ki pa se do danes žal ni ohranila. Zaradi bogatih vodnih virov je sprva mlin poganjalo leseno mlinsko kolo, premera cca 5 m. Višje nad mlinom, za hišo je bilo zajetje vode, t.i. »bajer«, prostornine 280 kubičnih metrov. Iz zajetja je bila po strugi voda speljana na leseno kolo, ki ga je vrtela in s tem poganjala mlin ter naprej odtekala v potok.

Anton Poberaj obnovi celoten mlin

Med letoma 1935 in 1938 so mlin v celoti prenovili. Mlinske kamne so nadomestili novejši tehnološko naprednejši valjčni mlini za koruzo in pšenico, proizvajalca Mühlenbau-Anstalt und Machinen Fabrik. Mlin je tako zmogel večjo kapaciteto mletja kot klasični mlinski kamni.

Ustni viri o prvem lastniku

Ustni viri omenjajo kot enega izmed predhodnih lastnikov mlina gospoda Klobaso, ki je zapravil celotno premoženje. Mlin je kasneje odkupil podjetnik Anton Poberaj iz Kromberka. Predhodni mlinar je bil Franc Vovk, ki je bil zajet med 2. svetovno vojno. Takrat je delo v mlinu prevzel Hrovatin Franc, po poklicu mlinar, ki je vestno opravljal nalogo prejšnjega mlinarja. Poleg mlina je bila še stanovanjska hiša, v kateri je kot upravitelj mlina živel z družino.

V podjetju Valjčni mlin 7 zaposlenih

V obdobju, ko je bilo največ mletja, je bilo kar 7 zaposlenih. Skozi obdobje delovanja mlina se je veliko stvari spremenilo. Leseno mlinsko kolo, ki je poganjalo mlin in žago, je nadomestil sodoben in dovolj zmogljiv elektromotor, zamenjani so bili valji za mletje pa tudi mlin kot strojni del je bil modificiran. Uradno se je z mletjem prenehalo leta 1990.

Mlin si lahko ogledajo učenci osnovnih ali srednjih šol na temo kulturne dediščine ter ostale skupine po predhodnem dogovoru. Odprti smo tudi ob prazniku polente, ki ga domačini praznujemo v poletnem času.

Ponujamo oglede ter demonstracijo delovanja mlina po predhodni najavi na tel. 040 511 135 ali na elektronski naslov humar.stojan@gmail.com.